Pagrindiniai gyvenimo tikslai


Ar kada nors paklausėte savęs, kodėl reikia jums gyvenimo tikslų? Ar kada nors susimąstėte apie savo gyvenimo prasmę šiame pasaulyje? Ar norite sužinoti, kokis gyvenimo tikslus turėtų išsikelti žmogus?

Senovėje išminčiai sakydavo, kad žmogus, pirmiausia turi paklausti savęs:“ Kas aš esu? Kodėl čia gyvenu?“ Tik tada prasideda tikrasis jo gyvenimas, o iki to laiko jo egzistencija beprasmiška, nes pagrindiniai jo uždaviniai tenkinti savo žemus poreikius: maisto, miego, sekso ir apsaugos.

Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti keista, tačiau dauguma žmonių gyvena iliuzijų vergovėje. Jie tiesiog miega, valgo, dirba, užsiima seksu, siekia apsisaugoti nuo išorinių grėsmių ir patirti kuo daugiau malonumų. Visi jų siekiai tuo ir užsibaigia.

Ar jums netoptelėjo tokia mintis: kai darysite tik ką išvardintus veiksmus, jūsų gyvenimas niekuo nesiskirs nuo paprastų gyvūnų, turinčių tuos pačius poreikius? Žmogus nėra gyvūnas, vadinasi, jo gyvenimas turi turėti gilesnę prasmę.

Taigi, pirmas dalykas, kurį turi padaryti išmintingas žmogus, tai užduoti sau klausimus apie savo egzistavimo prasmę ir pabandyti rasti atsakymus. Štai koks tikslas turi būti žmogaus gyvenime. Jei jis to nepadarys, jis niekada nebus iš tiesų laimingas, sėkmingas ir sveikas.

Išmintingas žmogus turi stengtis suprasti gilius filosofinius klausimus apie pasaulį, apie Dievą, apie savo tikrąją dvasinę prigimtį. Nesuprasdamas visatos dėsnių ir neturėdamas konkrečių sąmoningų gyvenimo tikslų, žmogus negali pasiekti nieko vertingo. Šiandien matome tūkstančius ir dešimtis tūkstančių žmonių , kurie gyvena veikiami savo likimo. Jie yra lėlės, bet jie to nesuvokia.

Net jeigu žmogus nesidomi filosofija ir dvasinėmis žiniomis, jis turi turėti konkrečius gyvenimo tikslus ir tiksliai žinoti, kaip juos pasiekti. Tada miglotos svajonės tampa tikslais.

Kodėl reikia nusistatyti konkrečius tikslus?

Gerai žinomas faktas , kad mes savo mintimis ir norais, kurie yra visko pagrindas, kuriame savo ateitį.

Norų energija – galingiausia energija visatoje.

Statistika rodo, kad mažiau nei 3% skiriasi tuo, kad jie žino, kokie gyvenimo tikslai turi būti ir turi aiškius visų lygmenų tikslus. Ką manote, ar be iš anksto parengto plano galima būtų surinkti transporto priemonę? Jei automobilių konstruktoriai tik miglotai galėtų įsivaizduoti, ko jie nori, vargu at jiems kas nors išeitų. Deja, daugelis iš mūsų gyvena neatsakingai, tiesiog „plaukia pasroviui“. Jie nežino ko siekti ir ko konkrečiai nori iš gyvenimo. Ir dauguma žmonių gyvena nesąmoningą gyvenimą arba siekia tikslų, primestų iš išorės.

Šio gyvenimo įstatymas toks: arba planuojame ir kuriame savo gyvenimą patys, arba kiti tai daro už mus.

Taigi, mes galime daryti išvadą, kad žmogui reikia išsikelti konkrečius tikslus ir sudaryti jų siekimo planą.

Pagrindinis gyvenimo tikslas

Norint, kad žmogaus gyvenimas būtų laimingas, jis turi būti prasmingas, būtent tikslai suteikia žmogaus gyvenimui prasmės.

Šiuolaikinė visuomenė mano, kad būti laimingu, vadinasi, turėti patogias gyvenimo sąlygas, todėl ir jo tikslai atitinkami. Iš tiesų gyvenime turi būti kas nors tokio, kas sužadintų mūsų entuziazmą ir norą pabusti ryte. Didelių gyvenimo tikslų siekimas gali sumažinti kančias, o kai žmogus gyvena be tikslo, viskas aplink jį ima erzinti.

Gyvenimo tikslas turi įkvėpti mus , todėl jis turi būti aukštai iškeltas, o gal kartais sunkiai pasiekiamas.

Geriausias variantas: siekti meilės Dievui.

Arba su šiuo tikslu susiję kiti: skleisti dvasines žinias visame pasaulyje, padėti kenčiantiems ir sergantiems žmonėms ir t.t. Šie tikslai padarys žmogų laimingu ir suteiks jam entuziazmo.

Būtų idealu, jei pagrindinis gyvenimo tikslas apimtų šiuos tris aspektus:

 * savęs ir savo prigimties suvokimą,

 * Dievo, kaip Aukščiausiosios asmenybės, nuo kurio priklauso visas mūsų gyvenimas (nors šiokia tokia laisvė duota ir mums), suvokimą,

 * Santykių su Dievu atkūrimą (žinoma, nelengva, tačiau tai suteikia milijardus kartų didesnę laimę ir pasitenkinimą nei kasdienio gyvenimo malonumai)

Šventraščiuose rašoma ir išminčiai sako, kad jei nežengsime nė mažiausio žingsnio šiame kelyje, gyvenimas bus pragyventas veltui.

Kita vertus, jei žmogaus pagrindinis gyvenimo tikslas nėra aukštas ir kilnus, kyla grėsmė jam pačiam, nes, pasiekus tokį tikslą, žmogus gali nebeįžvelgti gyvenimo prasmės. Pasąmonė tokią akimirką šnabžda: „Jūs viską pasiekėte ir gyventi nebėra reikalo“. Tada žmogų gali apimti gili depresija arba jis gali net numirti, todėl nuoširdžiai rekomenduojame neišsikelti tokio tikslo, pavyzdžiui “uždirbti milijoną eurų“ arba „tapti įmonės direktoriumi“, arba“ ištekėti už turtingo“ žmogaus ir t.t.

Išsikeliant tikslus, ypač gyvenimo pabaigoje, svarbi sąlyga: būtina stengtis užtikrinti, kad šie tikslai būtų nesavanaudiškais. Tai suteikia įkvėpimo ir daug džiaugsmo.

Išsikelti tikslai dėl mylimo žmogaus ar artimųjų gerovės yra savanaudiški ir galiausiai visada atneša tik kančias ir nepasitenkinimą.

Gyvenimo tikslų sąrašas

Taigi, jei norite būti laimingais , jums reikia siekti įkvepiančių tikslų. Harmoninga asmenybė turi tikslus visose pagrindinėse gyvenimo srityse: dvasinėje, intelektinėje, socialinėje ir fizinėje.

Prisiminkite tai, kad tikslai turi būti nesavanaudiški ir neturi sukelti skausmo bei kančių kitoms gyvoms būtybėms. Harmoninga ir protinga asmenybė vertina ne tik žmogaus, bet ir kitų gyvų būtybių (skruzdėlių, dramblių ir net augalų) gyvenimą.

Tikslai fizinėje srityje:

Fizinės sveikatos siekimas. Kūno švaros laikymasis. Pakankamas gryno vandens suvartojimas. Tinkama mityba. Kūno lankstumo ugdymas. Taisyklingas dienos režimas (ankstus kėlimasis ir gulimasis laiku). Bet kokių ligų gydymas. Senėjimo proceso sulėtinimas.

Šį sąrašą galima tęsti ir tęsti. Svarbiausia tai, kad šie tikslai nebūtų per daug siejami su kūnu, kuris yra tik priemonė pasiekti pagrindiniam gyvenimo tikslui.

Tikslai intelektinėje srityje:

Mokėti nusistatyti tikslus. Ugdyti savo kūrybinius sugebėjimus. Mokytis kalbų. Nuraminti protą. Gebėti atskirti kas yra amžina, o kas laikina, kas dvasiniai dalykai, kas materialūs. Gebėti pakeisti savo likimą. Gauti mokslo laipsnį ar ką nors panašaus. Ugdyti valią.

Šiame lygmenyje gali būti daug tikslų, bet jie nėra ir negali būti pagrindiniais gyvenimo tikslais. Svarbiausias ir pagrindinis turi būti dvasinio lygmens.

Tikslai socialinėje srityje:

Gerų santykių su tėvais palaikymas. Harmoningų santykių su vyru arba žmona palaikymas. Gerų santykių su vaikais ir anūkais palaikymas. Pagarba ir nesmurtinis požiūris į visas gyvas būtybes. Gyvenimas pagal savo prigimtį (vyrišką arba moterišką). Harmoningas ryšys su visais kitais žmonėmis (draugais, kolegomis ir t.t.).

Darnūs santykiai labai svarbūs kiekvieno žmogaus gyvenime.

Tikslai dvasinėje srityje:

Pasiekti nesavanaudišką besąlyginę meilę Dievui. Gebėti gyventi šia akimirka. Ugdyti aukščiausio lygio savybes: nesavanaudiškumą, nuolankumą, ir kt. Išnaikinti savyje savanaudiškumą, egoizmą, puikybę, geismą, garbės troškimą. Gebėti visur pamatyti dievo apraiškas. Nuo nieko nepriklausyti šiame pasaulyje. Surasti tikrą vidinį nusiraminimą, džiaugtis gyvenimu ir išlikti ramiems.

Šie tikslai yra svarbiausi , nes jie neatsiejamai susiję su mūsų dvasine prigimtimi. Būtinai siekite jų savo gyvenime.

Kokie gyvenimo tikslai turėtų būti?

Apibendrinkite šį straipsnį ir pasižymėkite tuos dalykus, kuriuos visą laiką turite prisiminti. Nustatydami tikslus pirmiausia turite paklausti savęs, kokia jūsų prigimtis ir jūsų egzistavimo prasmė. Galite užduoti tokius klausimus: „Kokia mano tikroji prigimtis?“ , „Kodėl čia gyvenu?“ Tada pabandykite rasti atsakymus.

Be to turite suprasti, kad tik dideli , nors atrodo nepasiekiami , tikslai gali padaryti jūsų gyvenimą prasmingu ir suteikti jums įkvėpimo ir entuziazmo. Tokie tikslai turi būti nesavanaudiškais ir skirtais kitiems.

Tada sudarykite visų pagrindinių gyvenimo sričių tikslų sąrašą. Jie turėtų būti kaip įmanoma konkretesni ir aiškesni.

Parengė Karolis Baliūnas

Žurnalas „Raktas“ 2017 m.

Naujienlaiškio prenumerata

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį ir gaukite aktualiausias naujienas bei geriausius straipsnius tiesiai į el. paštą.

Sekite „Tobulėk online“ naujienas bei įrašus Facebook

Seminarai, mokymai, kursai, knygos internetu                               

@ 2021 Tobulėk online | Visos teisės saugomos